2024:ⵡⵉⴽⵉⵎⴰⵏⵢⴰ

This page is a translated version of the page 2024:Wikimania and the translation is 25% complete.
Outdated translations are marked like this.
Under review

Wikimania 2024 Programming Call for Proposals

We are now reviewing the proposals. We will communicate decisions about proposals starting in May.

About Wikimania

ⵡⵉⴽⵉⵎⴰⵏⵢⴰ 2024 ⵔⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵉⵏⴳⵔ 7 ⴷ 10 ⵖⵓⵛⵜ 2024 ⴳ ⴽⴰⵡⴰⵢⵙ, ⴱⵓⵍⴰⵏⴷⴰ. ⴳ ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⴰⴷ ⵜⵉⵙⵙ 19 ⵔⴰⴷ ⵜⴳ ⵜⵓⵛⵛⵔⴽⴰ ⵉⵏⴳⵔ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ, ⵜⵓⵟⵟⵓⵟⵉⵏ ⴷ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⵏ ⵉⵏⵙⵙⵎⵔⴰⵙ, ⴷ ⵜⵎⴰⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴷ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⵜⵓⵕⵓⴱⴱⵜ.

  ⵡⵉⴽⵉⵎⴰⵏⵢⴰ ⵜⴳⴰ ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵙⴳⴳⵯⵙⴰⵏ ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⵓⵏ ⵙ ⵉⵙⵏⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵏⵏⴰ ⵜⵓⵙⵉ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⵎⵉⴷⵢⴰ  Wikimedia Commons,   MediaWiki,   Meta-Wiki,   Wikibooks,   Wikidata,   Wikinews,   Wikipedia,   Wikiquote,   Wikisource,   Wikispecies,   Wikiversity,   Wikivoyage,   Wiktionary – ⴷ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵉⵏ, ⵉⵎⵙⴳⴷⴰⵍⵏ, ⵉⵎⵙⴰⵡⴰⵍⵏ, ⵜⵉⵙⴰⵡⵓⵔⵉⵏ. ⵜⵉⵎⵉⴹⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵅⴰⵙⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉⵜ ⵙⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⴽⴽⵯ ⵔⴰⴷ ⵎⵓⵏⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵎⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ, ⵜⴰⵏⴰⴹⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵏⵜⴰⵢ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⴷ ⵓⵎⵎⵙⴽⵍ ⵏ ⵜⵡⵏⴳⵉⵎⵉⵏ.

Translations of this page